alternative

Seminar ICT Negeri Sabah (SEMIT) 2015

INTAN Kampus Sabah sebagai penganjur utama seminar ini bersama-sama MAMPU, Lembaga Koko Malaysia (LKM), Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah (JPKN), Jabatan Teknologi Maklumat, Universiti Malaysia Sabah telah menganjurkan Seminar ICT Negeri Sabah (SEMIT) 2015 pada 3 November 2015 bertempat di Auditorioum Tun Mustapha, Kampus INTAN Sabah bertemakan Memelihara Integriti Maklumat Kerajaan Dalam Persekitaran Masa Kini.

alternative

alternative

alternative

alternative

alternative

alternative

alternative

alternative