Tema-Tema SEMIT

Tahun 2023
Penganjur Utama : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Sabah
Tema : Pendigitalan Perkhidmatan Awam : Tanggungjawab Kita

Tahun 2022
Penganjur Utama : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Sabah
Tema : Menuju 2030: Teknologi Masa Depan Di Sektor Awam (Webinar_Dalam Talian)

Tahun 2021
Penganjur Utama : Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
Tema : Era Pandemik: Pendigitalan Perkhidmatan Awam Dalam Norma Baharu (Webinar_Dalam Talian)

Tahun 2020
ERA PANDEMIK

Tahun 2019
Penganjur Utama : Universiti Malaysia Sabah
Tema : Digital Security: How Safe IS Safe?

Tahun 2018
Penganjur Utama : Lembaga Koko Malaysia
Tema : Digital Government, Are We Ready?

Tahun 2016
Penganjur Utama : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Sabah
Tema : Melestarikan Inovasi Penawaran Perkhidmatan Awam Melalui Teknologi Mudah Alih

Tahun 2015
Pengamjur Utama : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Sabah
Tema : Memelihara Integriti Maklumat Kerajaan Dalam Persekitaran Masa Kini

Tahun 2014
Penganjur Utama : Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
Tema : Pemerkasaan ICT Asas Pemantapan Integriti Penjawat Awam

Tahun 2013
Penganjur Utama : Universiti Malaysia Sabah
Tema : Green Computing

Tahun 2012
Penganjur Utama : Lembaga Koko Malaysia
Tema : Creating, Delivering and Managing High Valued Online Services

Tahun 2011
Penganjur Utama : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Sabah
Tema : Social Media In The Public Sector

Tahun 2010
Penganjur Utama : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Sabah
Tema : Green ICT

Tahun 2008
Penganjur Utama : Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
Tema : Strategising, Managing and Securing Your Information Assets

Tahun 2006 / 2007
Penganjur Utama : Universiti Malaysia Sabah
Tema : Mobile Technology : Anytime, Anywhere

Tahun 2005
Penganjur Utama : Lembaga Koko Malaysia
Tema : IT As An Effective Business Enabler