alternative

Pengenalan

Seminar ICT Negeri Sabah atau dikenali dengan panggilan SEMIT telah dilaksanakan sejak tahun 2005 melalui kerjasama antara tiga agensi Persekutuan dan Negeri Sabah, iaitu Lembaga Koko Malaysia (LKM), Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah (JPKNS), dan Universiti Malaysia Sabah (UMS). Kemudian, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Sabah turut menyertai pada tahun 2008, diikuti oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU Sabah) pada tahun 2009. Dengan penambahan ini, program SEMIT telah berkembang menjadi kerjasama strategik antara lima agensi penganjur.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2005, SEMIT telah dijalankan secara bergiliran di antara agensi-agensi tersebut sebagai penganjur utama. LKM telah menjadi penganjur utama SEMIT pada tahun 2005, dan seterusnya diikuti oleh UMS, JPKN, INTAN Kampus Sabah, dan MAMPU (Cawangan Sabah) pada tahun-tahun seterusnya.

Program SEMIT telah diteruskan sejalan dengan usaha kerajaan untuk memperkuatkan hubungan kerjasama strategik antara agensi dan untuk mengoptimalkan pengurusan perbelanjaan. Ini
Ini menunjukkan komitmen penganjur dalam mempromosikan perkembangan ICT di Sabah melalui kolaborasi antara agensi-agensi ini. SEMIT terus memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam bidang ICT.