2023-06-20

Seminar ICT (SEMIT) Negeri Sabah Ke-13 Tahun 2021

22 Julai 2021
Tempat : Webinar_Dalam Talian
Tema : Era Pandemik : Pendigitalan Perkhidmatan Awam Dalam Norma Baharu
Penganjur Utama : Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri


https://www.youtube.com/watch?v=8glmePdYCXU